Nieuws/Actueel

21 Oktober 2016 Leverbot onderzoek bij MestLab

Behalve bij schapen, geiten en runderen komen leverbotinfecties de laatste jaren ook regelmatig voor bij paarden. MestLab treft deze steeds vaker aan en ervaart dit als een opkomend probleem bij klanten, met name bij die klanten die in de zogenaamde risicogebieden hun paarden houden (Zie kaart NL).

Daarom breiden we ons standaard dienstenpakket uit met een specifieke test op leverbot middels de bekende Dorsmanmethode. (Cambridge 1956).

Leverbot is een parasiet die schade aan de lever(-functies) veroorzaakt. De lever is een belangrijke reiniger van het bloed en speelt samen met de alvleesklier ook een vitale rol bij het aanmaken van enzymen, cholesterol en de afscheiding van gal. Daarnaast is een goede leverfunctie nodig bij het op peil houden van de bloedsuiker- en vetzurenspiegel in het bloed en de opslag van vitaminen. Veel klachten worden veroorzaakt door de ophoping van afvalstoffen in de lever.

De leverbot heeft een ander levenscyclus dan bijvoorbeeld bloed- en spoelwormen omdat zij als tussengastheer een zoetwaterslak (Galba Truncatula) nodig heeft om zich te ontwikkelen. Leverbotinfecties komen dan ook vooral voor bij paarden die op laaggelegen, vochtige weilanden hebben gelopen, al dan niet in combinatie met schapen, geiten of runderen.

Paarden hebben een sterke natuurlijke weerstand tegen leverbot en de infectie-symptomen zijn niet gemakkelijk te herkennen. Verminderde eetlust, vermagering, een doffe vacht en diarree kunnen wijzen op leverbotbesmetting. De uitslag voor leverbot is negatief of positief (ja/nee); behandeling kan plaatsvinden met triclabendazole.

Meestal komt leverbot voor samen met bloed- en/of spoelwormen en daarom worden de beide testen gecombineerd uitgevoerd, dus een leverbottest (Dorsman methode) vindt altijd plaats naast een standaard mestonderzoek (McMaster methode). De combi-monstersets à € 32,50 incl. BTW zijn te bestellen via onze website. Meerdere sets en staffelprijzen op afspraak.

Voor meer info graag mailen of bellen naar MestLab.nl:
lambert@mestlab.nl / tel. 06 20 62 88 99


10 Maart 2017 Giardia besmetting : het belang van vers en schoon drinkwater !

Met enige (sombere) regelmaat treft MestLab bij haar mestonderzoeken Giardia aan. Giardia is een verzamelnaam voor eencellige parasieten die in de darmen leven en waarvan de Giardia Lamblia de meest voorkomende bacterie is. De actieve vormen van deze parasieten (de zgn. trofozoieten) zuigen zich vast aan de darmwanden waardoor de verwerking van voeding negatief wordt beïnvloed en er - chronische - diarree kan ontstaan, de zogenaamde Giardiasis (of Lambliasis). Deze trofozoieten overleven niet (lang) buiten het lichaam, maar zij vormen wel de inactieve vorm, de cysten.
De cysten van Giardia die worden uitgescheiden met de mest overleven weken tot maanden op de grond en vooral in water.
Na opname door het paard vormen ze zich in de darmen om tot ziekmakende trofozoïeten. Deze vormen dan weer cysten en zo is de levenscirkel rond.
Symptomen behalve de al genoemde diarree zijn verminderde levendigheid, een slechtere vacht en gewichtsverlies. Ook ruikt de mest meer dan normaal het geval is. Remedie bij paarden is het toedienen van fenbendazol (zoals in bijv. Panacur). Giardiasis is een van de meest optredende infecties overgebracht door drinkwater.
Preventie door hygiënisch hiermee om te gaan is dus erg belangrijk ! Vooral in het weideseizoen is het van belang dat paarden over vers en schoon drinkwater beschikken en dat de drinkbakken regelmatig worden gereinigd !
Op de plaatjes: de Cyste en de Trofozoiet (kwal-achtige figuur).

12-10-17

NIEUW : “All-inclusive” pakket voor (semi-) prof-stallen ! Mestlab introduceert een nieuw concept : het “all-inclusive” pakket.

Om aan de vraag in de markt te voldoen brengt Mestlab deze nieuwe service waarbij wij voor één totaalprijs per jaar alle mestonderzoeken, adviezen van onze erkende paardenartsen én nodige wormenkuren verzorgen.
Hoe dat werkt ?
Na een nulmeting van de hele stal bepalen stalhouder en Mestlab samen het mestmanagementplan met daarbij de frequentie van mestonderzoek per jaar. In de vaste prijs die vervolgens in goed overleg wordt vastgesteld zijn de wormenkuren inbegrepen dus elke verrassing is uitgesloten.
Voor 1 vaste prijs wordt je als stalhouder geheel ontzorgd en ieder pakket biedt veel mogelijkheden want het is flexibel en volledig naar wens op maat gemaakt. Voor meer info: lambert@mestlab.eu of +31 (0)6 20 62 88 99.

Mestlab : Kwaliteit spreekt voor zich !

26 November 2017 Mestlab.eu : Méér dan alleen wormonderzoek.

Het bestrijden van parasitaire wormen bij paarden gaat naar ons idee niet alleen om mestonderzoeken en goed mestmanagement in stal en weiland . Ook natuurlijke preventie – dus zónder farmaceutische middelen - is van werkelijk belang.

Behalve (mest-)controle achteraf wil Mestlab dus ook dat paardeneigenaren op de “worm-bepalende” factoren vooraf actie kunnen ondernemen.

Hier is nog onvoldoende praktisch toegepast onderzoek naar gedaan en daarom heeft Mestlab na een jaar van intensieve voorbereiding een aantal onderzoeksprojecten ingepland naar de omstandigheden die van invloed (kunnen) zijn op het voorkomen van parasitaire wormen bij paarden.

Het betreft enkele opeenvolgende studies en veldonderzoeken bij geselecteerde stallen die wij de komende 12 maanden gaan uitvoeren in samenwerking met de HAS Hogeschool Den Bosch, Linda Roost (Fieldlab Paarden) en Paardenartsen De Zoom.

Afhankelijk van de resultaten zullen later meer disciplines erbij worden betrokken.

In het kader van deze onderzoeken verwelkomen wij Aline Kock, studente Dier- en Veehouderij aan de HAS Hogeschool te ’s Hertogenbosch, die het eerste project gaat uitvoeren.

Veel succes Aline !

Mestlab : Kwaliteit spreekt voor zich !
4 Februari 2018 Mestlab.eu …… de APP !

Mestlab.eu innoveert weer en introduceert nu een gratis app voor op je mobiel om snel en makkelijk je mestonderzoek(en) bij ons te bestellen.
Download de App door naar onze website www.mestlab.eu te gaan en de voorgestelde desktop link uit de pop-up op je startscherm te plaatsen.
Zo simpel is het bij Mestlab.eu.

Handig en makkelijk nu het seizoen voor mestonderzoek weer gaat beginnen. Hoewel .… seizoen .… we vinden ook deze winter (welke wínter ?) weer erg veel eitjes en de weersomstandigheden zijn wel bijzonder gunstig voor de wormen dan wel te verstaan.

Dus wacht niet te lang, download onze nieuwe App en pak de wormen aan.

pH - Waarden onderzoek Mestlab.eu (English below)

Dankzij het succesvolle stageonderzoek van Aline Kock (HAS Den Bosch) is de 1e fase van ons pH – Project inmiddels met prima resultaat afgesloten. Kort gezegd is dit resultaat dat Mestlab.eu nu beschikt over een gevalideerde en bewezen methode om pH-waarden in paardenmest correct te meten. Deze pH-waarden vormen onder andere een belangrijke indicatie voor spijsverterings- c.q. maagproblemen. Met name bij sportpaarden is diteen actueel onderwerp en een bron van zorg. Graag bedanken wij Aline voor haar enorme bijdrage aan dit onderzoek waardoor wij onze klanten weer een extra service met een bijzondere toegevoegde waarde kunnen aanbieden. Hierover later meer …. Uiteraard gaat onze speurtocht verder en zal Romy Verhoeven (eveneens HAS DEN Bosch) het onderwerp pH nader uitdiepen, met name in relatie tot maagzweren, wormen et cetera. Mestlab.eu wenst haar dan ook alle succes in haar stage !

Mestlab.eu : Kwaliteit spreekt voor zich !

pH -Values research Mestlab.eu

Thanks to the successful internship of Aline Kock (HAS Den Bosch) the 1st phase of our pH – Project is now finalised with excellent results. In short, this result means that Mestlab.eu now has a validated and proven method of accurate measurement of pH-values in horse manure. These pH-values among other things is are important indications for digestive and / or stomach problems. Particularly in sport horses this is an actual issue and a source of concern. We would like to thank Aline for her crucial contribution to this research so we can now provide our customers with an additional service and can offer specific added value More to follow later … Of course, our search continues and Romy Verhoeven (also HAS DEN Bosch) will further deepen the pH issues, especially in relation to ulcers, worms et cetera. So Mestlab.eu wishes her every success in her internship!

Mestlab.eu: Quality speaks for itself!
M = MAART = MESTONDERZOEK = MESTLAB

Maart : de M zit weer in de maand en dat betekent Mestonderzoek – Met - Mestlab.eu ! Bestel nu je monsterset(s) via onze site www.mestlab.eu en download meteen even onze handige app.

Er zijn vele mogelijkheden bij Mestlab: losse mestonderzoeken, meerdere onderzoeken met een leuke kortingsstaffel, arrangementen, abonnementen en complete op maat gemaakte all-inclusive stalpakketten waarbij de eventueel benodigde wormenkuren zijn inbegrepen.

Voor info hierover kijk je op onze website of bel je +31 (0)6 20 62 88 99.

Bestel nu je mestonderzoek en je maakt kans op een gratis entreekaart voor Paard & Koets ’s werelds grootste en spectaculairste mensportfeest met voor alle paardenmensen interessante demo’s !

Mestlab.eu : Kwaliteit spreekt voor zich !
OOSTVAARDERSPLASSEN: De menselijkheid voorbij !

Steun de nieuwe Stichting van Annemieke en Cynthia !

Mestlab.eu werkt vanuit haar passie voor paarden. Gezonde, sterke paarden. Wij zijn pur sang dierenliefhebbers.

Wat nu gebeurt op de Oostvaardersplassen tart alle begrippen van menselijkheid. Daarom gaan wij de Stichting van Annemieke en Cynthia die deze wantoestanden gaat bestrijden, financieel (mede) in het zadel helpen.

In Maart en April zullen wij daarom van elk besteld mestonderzoek 1 € hiervoor doneren en uiteraard rondt Mestlab.eu dat bedrag ruimhartig naar boven af. Steun ons in die strijd tegen de OVP wantoestanden en help ons de Stichting helpen ! Deel dit bericht zo veel mogelijk. Het kan echt niet langer, we moeten wat doen !

Mestlab.eu : Kwaliteit spreekt voor zich !


® Hosted by whoosh.be